کلمه کلیدی: آب آلوده 15 نفر را به مراکز درمانی فرستاد
  • آب آلوده 15 نفر را به مراکز درمانی فرستاد

    معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: آلودگی آب باز هم مشکل آفرین شد و این بار در هویزه خوزستان 15 نفر را به دلیل ابتلا به بیماری اسهالی راهی مراکز درمانی کرد.