کلمه کلیدی: «نجفی» شنبه به‌صورت علنی محاکمه می‌شود
  • «نجفی» شنبه به‌صورت علنی محاکمه می‌شود

    نخستین جلسه محاکمه «محمدعلی نجفی» شهردار اسبق تهران به اتهام قتل میترا استاد همسر دومش به‌صورت علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار می‌شود.