کلمه کلیدی: «شبی که ماه کامل شد»؛ پرتره‌ای عاشقانه از یک تروریست