کلمه کلیدی: یادگاری نامشروعی که از پسر شیطان‌ صفت باقی ماند