کلمه کلیدی: کابینه دوازدهم نوبت‌ اقدام و عمل/ هشدار های صریح سردار + تصاویر