کلمه کلیدی: پمپئی
  • خبر

  برگی از تاریخ

  شهر پمپئی از نقشه جهان ناپدید شد + عکس

  1936 سال پیش در روز 24 اوت سال 79 میلادی شهر ثروتمند پمپئی که در رم باستان احداث شده بود بر اثر فوران آتشفشان وزوو زیر میلیون ها تن خاکستر داغ آتشفشانی مدفون و ناپدید شد و کلیه ساکنان آن کشته شدند.

 • برگی از تاریخ

  شهر پمپئی نابود شد

  1934 سال پیش در روز 24 اوت سال 79 میلادی شهر ثروتمند پمپئی که در پای کوه آتشفشان وزوو در رم باستان احداث شده بود بر اثر فوران آتشفشان وزوو زیر میلیون ها تن خاکستر داغ آتشفشانی مدفون و ناپدید شد و کلیه ساکنان آن کشته شدند.