کلمه کلیدی: پارک کردن هواپیما
  • بازی آنلاین پارک کردن هواپیما

    توضیحات بازی آنلاین پارک کردن هواپیما: در این بازی شما باید هواپیماهایی که بر روی باند فرودگاه فرود می آیند را در جای مخصوص هر هواپیما پارک کنید و برای بلند شدن هواپیما نیز هواپیما را برروی باند پرواز هدایت کنید. با کلیدهای جهت نمای کیبورد و ماوس بازی کنید.