کلمه کلیدی: فاز8 پردیس
  • گزارش جام جم آنلاین از وضعیت فازهای مسکن مهر پردیس

    پرونده مسکن مهر امسال بسته نمی شود

    پیگیری های جام جم آنلاین نشان می دهد که مجموعه اقدامات صورت گرفته در مسکن مهر پردیس به گونه ای نیست که پرونده آن تا پایان امسال بسته شود.