کلمه کلیدی: فاجعه‌ای انسانی
  • کاردار عربستان به وزارت امور خارجه احضار شد

    اصابت موشک به اطراف سفارت ایران در صنعا

    معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه از برخورد راکت یا موشکی به نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا در پیش از ظهر امروز خبر داد.