کلمه کلیدی: عربستان قلب شرارت در منطقه و جهان است
  • سردار سلامی:

    عربستان قلب شرارت در منطقه و جهان است

    جانشین فرمانده سپاه گفت: رزمندگان سپاه در مقابل مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت‌های عرب مرتجع منطقه ایستاده‌اند و کار آنها، کار ساده‌ای نیست و امروز عربستان قلب شرارت در منطقه و جهان است.