کلمه کلیدی: سهام عدالت در دست 250 مافیا
  • نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس :

    سهام عدالت در دست 250 مافیا/ منتظر فساد بزرگ باشید

    نایب‌ رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده اند گفت:طی چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.