کلمه کلیدی: سنگک و بربری؛ نان اغنیا
  • جام‌جم از تغییر الگوی خرید نان در اقشار کم‌درآمد گزارش می‌دهد

    سنگک و بربری؛ نان اغنیا

    افزایش قیمت انواع نان در روزهای اخیر که با رشد 50 درصدی قیمت نان لواش همراه بود، تأثیر محسوسی بر سفره اقشار کم‌درآمد گذاشته است.