کلمه کلیدی: سرشماری با تبلت و مصاحبه تلفنی
  • سرشماری با تبلت و مصاحبه تلفنی

    معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرمانداری شهرستان ری از آغاز سرشماری پیشرفته نفوس و مسکن سال 1395 از 3 تا 25 مهر ماه سال‌ جاری خبر داد.