کلمه کلیدی: دومین جشنواره استانی داستان نویسی بومی و محلی
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد