کلمه کلیدی: دستاوردهای پژوهشگاه رویان در سومین دهه فعالیت
    • دانش

    دستاوردهای پژوهشگاه رویان در سومین دهه فعالیت

    هر سال هفته پژوهش در چهارمین هفته آذر ماه فرصتی در اختیار مدیران ارشد و همچنین پژوهشگران و محققان قرار می‌دهد تا کارنامه یکساله خود را ورق بزنند و ببینند، برای ترویج فرهنگ پژوهش در کشور چه قدمی برداشته‌اند. آیا فرآیندهای قانونی و حمایتی از پژوهش موثر است و محققان ما از همین منابع محدود موجود به بهترین شکل استفاده کرده‌اند؟ آیا به نیاز جامعه پاسخ داده‌اند و ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده‌اند؟