کلمه کلیدی: در این حادثه سه نفر مجروح شده و یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است