کلمه کلیدی: حضور پرشمار پیمانکاران در فاز ۸ مشکل‌ساز شد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد