کلمه کلیدی: حادثه 11 سپتامبر بر اساس اسناد و مدارک موجود کار مستقیم گروه القاعده بود
    • مجلس

    دبیر کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جام جم آنلاین؛

    حادثه 11 سپتامبر بر اساس اسناد و مدارک موجود کار مستقیم گروه القاعده بود

    دبیر کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حادثه 11 سپتامبر بر اساس اسناد و مدارک موجود کار مستقیم گروه القاعده بود که حدود 15 نفر از اتباع سعودی 4 نفر از کشور مصر در آن نقش داشتند.