کلمه کلیدی: جنگل‌های رامسر آتش گرفت
  • جنگل‌های رامسر آتش گرفت

    رئیس اداره منبع طبیعی رامسر گفت: شب گذشته حدود 5 هکتار از جنگل‌های مسیر جاده جواهرده رامسر دچار آتش‌سوزی شد.