کلمه کلیدی: ثبت نام پذیرفته‌شدگان رشته‌های بدون کنکور از چهارشنبه