کلمه کلیدی: توصیه امام جمعه به برگزاری عروسی در کمتر از سه ساعت صحت ندارد