کلمه کلیدی: ب‌ام‌و M2 کامپتیشن
  • شتابگیری ب‌ام‌و M2 کامپتیشن +عکس

    از نظر بسیاری از طرفداران دوآتشه‌ ب‌ام‌و، خودروی M2 کامپتیشن یکی از بهترین ساخته‌های این خودروساز افسانه‌ای در سال‌های اخیر می‌باشد.