کلمه کلیدی: برادرکش
  • دستگیری قاتل برادرکش در شهرستان گلوگاه

    دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر از دستگیری قاتل در شهرستان گلوگاه داد و گفت: با بررسی ها‌ی صورت گرفته مشخص شد قاتل برادر مقتول بوده که در این خصوص با تلاش نیرو‌های انتظامی و آگاهی قاتل دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.

  • برادرکشی بر سر مصرف شیشه

    مرد معتاد وقتی فهمید برادرش سهم موادمخدر او را مصرف کرده است، او را با ضربه سنگ کشت و جسدش را در خانه‌ای مخروبه دفن کرد.