کلمه کلیدی: بازار میوه در آستانه شب عید/ انگور شیلی کیلویی بیش از۳۰ هزار تومان