کلمه کلیدی: انفجار یک واحد مسکونی در سنندج (+ تصاویر)