کلمه کلیدی: از زحمات «امیر سرتیپ دوم عباسی تجدد» قدردانی و «سرهنگ ارسلان پرویز» به عنوان فرمانده ارشد نظامی آجا در استان معرفی شد