کلمه کلیدی: اردوغان اظهارات درباره سرنگونی دولت اسد را پس گرفت