کلمه کلیدی: آب قابل شرب
  • باید ثابت کنیم آب برایمان مهم است

    چند نکته را برای کنترل و مدیریت آب باید در نظر گرفت، یک این‌که مجموع آب قابل شرب مورد‌استفاده از سوی 78 میلیون ایرانی حدود 6 درصد آب قابل استحصال ایرانیان است یعنی اگر فرض کنیم آب قابل استحصال ایران سالانه حدود 120 میلیارد متر مکعب است این رقم بین شش تا هشت میلیارد متر مکعب در سال بیشتر نخواهد بود، بنابراین اگر قرار است قدر آب را بدانیم باید پر مصرف‌ترین بخش‌ها را شناسایی کنیم.