کلمه کلیدی: «بیمه روی تخت» چرا و چگونه؟!
  • «بیمه روی تخت» چرا و چگونه؟!

    مدیرکل بیمه سلامت استان تهران ضمن اعلام جزییات بیمه درمانی اتباع مجاز خارجی، درباره چگونگی برقراری «بیمه روی تخت» برای افراد فاقد بیمه هنگام بستری در بیمارستان‌ها توضیح داد.