• 0

عادل آذر اعلام کرد:

هزينه ماهانه خانوار 826 هزارتومان

یکشنبه 25 مهر 1389 ساعت 15:51
عادل آذر رییس مرکز آمار ایران روز یکشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت ، مرکز آمار هر 5 سال یکبار موظف به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور است، گفت: سرشماری قبلی نفوس و مسکن در سال 85 انجام شده بود؛ بنابراین در آبان ماه سال 90 سرشماری بعدی عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مهر، رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه از 8 تا 27 آبان ماه امسال سرشماری آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان و کرمانشاه انجام خواهد شد، افزود: سرشماری تهران در 22 منطقه انجام خواهد شد و 200 خانوار برای این آزمایش به صورت تصادفی انتخاب می شوند. 30 هزار خانوار در این طرح آزمایشی شرکت داده می شوند و 261 نفر نیروی متخصص و آمارگیر ماهر کشور انجام این کار را برعهده دارند.

آذر با تاکید بر اینکه در سرشماری سال 90 هیچ فردی بدون شماره ملی در طرح گنجانده نخواهد شد، افزود: به عبارت دیگر، بیش از 99.9 درصد افراد بر اساس شماره یکتای ملی در طرح محاسبه می شوند.

وی با اشاره به اصلاحاتی که در سرشماری سال 90 نسبت به سرشماری های قبلی صورت خواهد گرفت، گفت: در این سرشماری استفاده از روشهای مدرن در جمع آوری اطلاعات با پردازش در اطلاعات آماری مد نظر قرار خواهد گرفت، همچنین شیوه های جمع آوری اطلاعات افراد غایب از چالش های جدی و بحث های مهمی در سرشماری های قبلی بوده که در این سرشماری حل خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران تعداد جمعیت کشور در سال 89 را 74 میلیون و 733 هزار نفر برآورد کرد و افزود: این در حالی است که تعداد جمعیت کشور در سرشماری سال 85 بالغ بر 70 میلیون و 495 هزار نفر بوده است؛ بنابراین طی 5 سال گذشته با رشد 4 میلیون نفری در جمعیت کشور مواجه هستیم.

تهران 12.5 میلیون نفر جمعیت دارد

آذر گفت: استاندار تهران با 12 میلیون و 506 هزار نفر پرجمعیت ترین استان کشور و ایلام با 566 هزار و 332 نفر کم جمعیت ترین استان کشور محسوب می شود، همچنین استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور که برای اولین بار جمعیت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است دارای جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 289 هزار نفر است و دوازدهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می شود.

وی با بیان اینکه جمعیت کشور از سال 85 تاکنون 1.47 درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرستان های کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی در آبان ماه سال 85 بالغ بر 336 شهرستان بوده که در شهریور 89 به 384 شهرستان افزایش یافته است یعنی طی چهار سال اخیر 48 شهرستان جدید افزوده شده است.

متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری

رئیس مرکز آمار ایران طرح هزینه- درآمد را از طرحهای مهم مرکز آمار که به دو بخش هزینه درآمد شهری و روستایی تقسیم می شود، عنوان کرد و افزود: براساس آخرین آمارها که مربوط به سال 88 است، متوسط کل هزینه یک خانوار شهری 3.9 نفری، 99 میلیون و 191 هزار ریال برای یکسال ( ماهانه 8 میلیون و 266 هزار ریال ) است که این رقم نسبت به سال 87 با رشد 5.3 درصدی مواجه شده است.

آذر ادامه داد: بر اساس آمارها، 90 درصد خانوارهای شهری دارای گاز لوله کشی، 86 درصد دارای تلفن همراه  (بیش از متوسط کشورهای در حال توسعه ) و 36 درصد دارای اتومبیل شخصی هستند.

متوسط درآمد ماهانه خانوار شهری

وی متوسط درآمد خانوار شهری در سال 88 را 93 میلیون و 603 هزار ریال ( ماهانه بیش از 7 میلیون و 800 هزار ریال ) عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به سال 87  رشد 6.1درصد داشته است.

رئیس مرکز آمار ایران متوسط هزینه یک خانوار روستایی در سال 88 را 59 میلیون و 264 هزار ریال با رشد 9.8 درصد نسبت به سال 87 عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد یک خانوار روستایی نیز 52 میلیون و 437 هزار ریال بوده که نسبت به سال 87 حدود 8.3 درصد رشد داشته است که نشان می دهد هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است.

آذر ادامه داد: بر اساس این آمارها، 35 درصد خانوارهای روستایی دارای گاز لوله کشی ، 65 درصد دارای تلفن همراه و 15 درصد دارای اتومبیل شخصی هستند.

مسکن

وی در خصوص طرح مرکز آمار ایران برای جمع آوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور در بهار 89 گفت: در بهار سال 89 تعداد 27 هزار و 548 پروانه برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به بهار 88 حدود 69.1 درصد افزایش نشان می دهد. از این تعداد 25 هزار و 729 پروانه متعلق به احداث ساختمان مسکونی بوده که نسبت به بهار سال 88 حدود 101.7 درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: تعداد پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در کل کشور در بهار سال 89 معادل 181 هزار و 674 پروانه بوده که نسبت به بهار سال 88 معادل 43.3 درصد رشد یافته است و از این تعداد، 169 هزار و 834 پروانه برای احداث ساختمان مسکونی با رشد 47.5 درصد بوده است.

جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار

آذر گفت: بر اساس قانون یکی از ماموریتهای مرکز آمار ایران جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، نهایی سازی، راستی آزمایی و ارائه این اطلاعات به سازمان هدفمندی یارانه ها یا وزارت رفاه است.

وی با بیان اینکه روز گذشته (24 مهرماه) ماموریت مرکز آمار در بخش اول در مورد جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار به پایان رسید و اطلاعات نهایی به سازمان هدفمندی یارانه ها پس از راستی آزمایی هویتی و شناسنامه ای خانوارها ارائه شد، افزود: فاز دوم جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار از آذرماه امسال آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه مردم هیچ نگرانی برای ارائه اطلاعات، اصلاح اطلاعات و .. در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار نداشته باشند، گفت: مرکز آمار موظف شده است که سامانه اطلاعات را در آذرماه امسال برای افرادی که اطلاعات خود را وارد نکرده اند و یا اطلاعات خود را می خواهند اصلاح کنند باز خواهد کرد.

وی ادامه داد: مدت زمان باز بودن سامانه بر اساس مراجعه و تعداد متقاضیان است؛ بنابراین افرادی که ثبت نام نکرده اند تا آذرماه امسال صبر کنند.

آذر از راستی آزمایی اطلاعات 68 میلیون و 482 هزار و 758 نفر معادل 20 میلیون خانوار و ارائه فایل آن به وزارت رفاه خبر داد و افزود: از 20 اردیبهشت ماه تا 20 مهرماه امسال مردم در سه نوبت برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خود به سامانه های اعلام شده مراجعه کردند.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: در این سه نوبت 2 میلیون و 272 هزار تولد ثبت  به سامانه اضافه و 509 هزار فوت از سامانه حذف شد همچنین جمعا 1 میلیون و 566 هزار ازدواج و طلاق در سامانه به ثبت رسید.

هفته آمار

وی با بیان اینکه تا امسال همواره اول آبان ماه هر سال به عنوان روز ملی آمار مد نظر قرار می گرفت، افزود: اما قرار است از امسال روز ملی به هفته ملی آمار تغییر یابد. بر همین اساس از 28 مهرماه تا 4 آبان ماه به نام هفته آمار نامگذاری شده و برای هر روز یک عنوان مد نظر قرار گرفته است.

آذر افزود: 28 مهرماه به عنوان روز جهانی آمار و آمارهای رسمی ، 29 مهرماه روز آموزش و سوادآموزی آماری، 30 مهرماه روز ارتقا، فرهنگ و آگاهی آماری، اول آبان ماه امسال روز آمار و برنامه ریزی، دوم آبان روز نقش آمار در تولید کالا و خدمات، سوم آبان نقش آمار در سایر علوم ، چهارم آبان روز آمار، اخلاق حرفه ای و نظام آمارشناسی نامگذاری شده است.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در روز اول آبان ماه امسال یعنی روز آمار و برنامه ریزی قرار است با حضور رئیس جمهور و مقامات عالی کشور از تمبر یادبود هفته ملی آمار و سکه یادبود رونمایی شود و از کارکنان و کارمندان نمونه مرکز آمار، استانهای موفق، کارشناسان موفق در حوزه آمار و اطلاعات تقدیر شود.

پاسخ به ابهامات وزیر کار

آذر در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر کار و امور اجتماعی ابهاماتی را به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران به عنوان نرخ بیکاری بهار سال 89 مطرح کرده است؛ چه پاسخی به این ابهامات دارید؟ گفت: مرکز آمار یک مرکز حرفه ای است و در نوع و مقدار شاخصها هیچ تعصبی ندارد و ذینفع نیست، ضمن اینکه مرکز آمار نهادی حاکمیتی و فرابخشی است.

وی ادامه داد: قانون مرکز آمار ایران را مرجع اصلی اعلام آمار رسمی اعلام کرده است که از جمله این آمارها نرخ بیکاری است که این مرکز بر اساس چارچوبها، فرمولها و روش هایی این نرخ را استخراج می کند. این نرخ بر اساس استانداردهای بین المللی به ویژه استاندارد ILO است در عین حال از زمانی که مرکز آمار نرخ بیکاری را محاسبه می کند بر اساس همین فرمول عمل می نماید.

رئیس مرکز آمار ایران خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه تعاریف و استانداردهای مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری بین المللی و کاملا تخصصی و علمی است بنابراین دفاع ما از این نرخ نیز علمی و تخصصی است. درعین حال باید به آمارهای رسمی کشور و اعلام این آمارها اتکا کرد و نسبت به آن اعتماد عمومی وجود داشته باشد.

اختلاف آماری با بانک مرکزی

آذر در مورد اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در مورد پروانه های ساختمانی صادر شده گفت: بخشی از اختلافات آماری ممکن است ناشی از روش محاسبه آمار باشد.

شاخص فلاکت محاسبه نمی‌شود

وی با بیان اینکه آمار و ارقامی برای محاسبه خط فقر تولید نشده است، گفت: همچنین شاخصی تحت عنوان شاخص فلاکت محاسبه نمی شود.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به این سئوال که بر اساس قانون مرکز آمار ایران باید تمام آمارهای کشور از جمله تورم را محاسبه و اعلام کند، گفت: بر اساس این وظیفه قانونی تمام آمارهای رسمی کشور توسط مرکز آمار محاسبه می شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت در سال 84 مرکز آمار هر ماه آمارها از جمله نرخ تورم را محاسبه کرده و در اختیار دولت قرار می دهد بنابراین اگر دولت به مصلحت بداند نرخ را اعلام می کند.

آذر گفت : مرکز آمار تورم شهری و روستایی را محاسبه می کند اما بانک مرکزی بر روی تورم شهری متمرکزمی شود، در عین حال آمار مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم با آمار بانک مرکزی تفاوت معناداری ندارد.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 670761575088668179
برچسب‌ها :
لینک کوتاه :

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: