• 0 0
  • 0

زلزله‌ای که از مازندران تا تهران احساس شد!

شنبه 7 مهر 1397 ساعت 12:26
در هفته گذشته در جویبار استان مازندران و مهران استان ایلام به ترتیب زلزله‌های ۴.۷ و ۴.۱ رخ داد که بعد از این زلزله‌ها، پس‌لرزه‌های دیگری نیز در این شهرها رخ داد ضمن آنکه به گفته محققان این حوزه زلزله ۴.۲ ریشتر «کوهی‌ خیل» استان مازندران پس لرزه زلزله ۴.۷ جویبار بوده است.

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، در بامداد اول مهرماه سال جاری زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ در جویبار استان مازندران در فاصله ۶ کیلومتری جنوب شرقی جویبار رخ داد.

این زلزله از مازندران تا تهران احساس شد ضمن آنکه به گفته محققان زلزله ۴.۲ «کوهی‌ خیل» استان مازندارن از پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه ۴.۷ روز اول مهرماه جویبار این استان بوده است.

علاوه بر آن در مهران زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ رخ داد که این منطقه پس‌لرزه‌های دیگری از این زلزله را متحمل شد.

«هشتبند» استان هرمزگان نیز در هفته گذشته زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۲۰ کیلومتری هشتبندی و ۲۳ کیلومتری سندرک استان هرمزگان و ۴۷ کیلومتری منوجان استان کرمان بوده است.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۳۱ شهریور

در رودبار استان کرمان زلزله ۲.۸، فاریاب این استان زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۷، «درب بهشت» استان کرمان زلزله ۲.۹، «کوهبنان» این استان زلزله ۲.۵، «تازه آباد» استان کرمانشاه زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵ و ۲.۶ و «دامغان» استان سمنان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

بندر خمیر استان هرمزگان با زلزله ۳.۴ لرزید و عمق این زلزله در ۱۸ کیلومتری و کانون آن در ۴۴ کیلومتری بندر خمیر، ۵۳ کیلومتری رویدر و ۵۵ کیلومتری کنگ استان هرمزگان بوده است.

«جم» استان بوشهر نیز زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۲ کیلومتری و کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۴۳ کیلومتری جم استان بوشهر و ۴۴ کیلومتری افزر و ۴۴ کیلومتری اسیر استان فارس گزارش شد.

یکشنبه اول مهر

«ازگله» استان کرمانشاه در ساعت یک بامداد روز اول مهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد که عمق آن در ۱۲ کیلومتری و رومرکز این زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری ازگله و ۳۵ کیلومتری عراق گزارش شد.

زلزله ۴.۷ ریشتر دومین رخداد مهم این روز بود که در ۶ کیلومتری جویبار، ۹ کیلومتری کوهی خیل و ۱۰ کیلومتری ساری استان مازندران رخ داد. عمق این زلزله در ۱۵ کیلومتری بوده است.

در «آلوئیه» استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۹، «ساری» استان مازندران زلزله ۲.۵، «حسینیه» استان خوزستان زلزله ۲.۶، «نجف شهر» استان کرمان زلزله ۲.۸ رخ داد.

«رویدر» استان هرمزگان با زلزله ۳.۵ لرزید که عمق آن در ۱۴ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۴۷ کیلومتری رویدر استان هرمزگان و ۵۰ کیلومتری درز و ۵۶ کیلومتری مزایجان استان فارس بوده است.

«خانه‌ زنیان» استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۷ لرزید. عمق این لرزه در ۱۱ کیلومتری و کانون آن در ۲۳ کیلومتری خانه زنیان،۲۴ کیلومتری بالاده و ۳۹ کیلومتری کازرون استان فارس گزارش شد. زلزله ۲.۷ و ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

دوشنبه ۲ مهر

در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ به ثبت رسید که عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۲۷ کیلومتری مهران و ۶۰ کیلومتری صالح آباد استان ایلام و ۵۳ کیلومتری عراق گزارش شد. سه زلزله ۲.۹، سه زلزله ۲.۵، دو زلزله ۲.۸، ۳.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۵ کیلومتری، از دیگر رخدادهای این منطقه است.

در «تیتکانلو» استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵، «قره ضیاالدین» استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶، «جم» استان بوشهر زلزله ۲.۹، «مود» استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، «بالاده» استان فارس زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

«پاتاوه» استان کهگیلویه وبویراحمد با زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ لرزید که عمق آن در ۷ کیلومتری و کانون این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری پاتاوه و ۲۳ کیلومتری مال خلیفه این استان و ۲۵ کیلومتری کمه استان اصفهان بوده است.

در قصر شیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، روانسر این استان زلزله ۲.۵ و در «تازه آباد» این استان زلزله‌های ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری، ۲.۶، ۳.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۲.۹ به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۳ شهریور

در ساری استان مازندران دو زلزله‌ ۲.۶، «کوهبنان» استان کرمان زلزله ۲.۸، «تازه آباد» استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، «اردکان» استان فارس زلزله ۲.۸، «رامیان» استان گلستان زلزله ۲.۶، «کلاته خیج» استان سمنان زلزله ۲.۸، قصر شیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ رخ داد.

چهارشنبه ۴ شهریور

در «بالاده» استان فارس دو زلزله ۲.۶، «شهداد» استان کرمان زلزله ۲.۸، «بم» استان کرمان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در «مسجد سلیمان» استان خوزستان زلزله‌ای با بزرگای ۳.۱ رخ داد که عمق آن در ۱۷ کیلومتری و کانون این زمین‌لرزه در ۱۶ کیلومتری مسجد سلیمان، ۴۵ کیلومتری ملاثانی و ۴۵ کیلومتری هفتگل این استان بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

پنج‌شنبه ۵ مهرماه

در «تازه آباد» استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، «قلعه‌ خواجه» استان خوزستان زلزله ۲.۹ گزارش شد.

در «هشتبندی» استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۴.۲ به ثبت رسید که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون این زمین‌ لرزه در ۲۰ کیلومتری هشتبندی و ۲۳ کیلومتری سندرک استان هرمزگان و ۴۷ کیلومتری منوجان استان کرمان گزارش شد.

«خانه زنیان» استان فارس نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ لرزید. عمق این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری و کانون رومرکز آن در ۱۹ کیلومتری خانه زنیان، ۲۹ کیلومتری بالاده و ۳۸ کیلومتری کازرون استان فارس بوده است.

زلزله ۴.۲ ریشتر «کوهی‌ خیل» استان مازندران از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز پنجم مهر ماه بوده است.

عمق این زمین‌لرزه در ۱۸ کیلومتری و کانون آن در ۶ کیلومتری کوهی‌خیل، ۷ کیلومتری جویبار و ۱۴ کیلومتری ساری این استان بوده است.

جمعه ۶ مهر

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از یک زلزله ۲.۵ زلزله دیگری با بزرگای ۳.۶ رخ داد که عمق آن در ۱۰ کیلومتری بوده است. زلزله ۲.۷ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۷، سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، «گزیک» استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ و «نودژه» استان کرمان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3461445848859925018
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: