• 0 0
  • 0

جدال ژاپنی- کره ای در بازار کراس اوور ایران

یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 10:04
طبیعی است که موفقیت جهانی پرفروغ سه نسل از سانتافه های هیوندای، توجّهات زیادی را در صنعت خودرو به خود جلب نموده است.

هیوندای سانتافه با آسیا شروع کرد و پس از درنوردیدن اروپا، اکنون در مدل های جدیدی، بازار امریکا را هدف گرفته است البته که به غیر از رقابت، کاری نمی توان با این خودروی موفق کرد.

در ایران، از همان ابتدای ورود نسل اول سانتافه رقیب و حریف به اندام او نیز وارد گود شد؛ کیا سورنتو. البته مشارکت ها و یا اشتراکاتی که در خطوط تولید کیا و هیوندای کره ای وجود دارد، دیگر بر کسی پوشیده نیست. پس ایجاد این موازنه اگر از سویی به نفع هر دو برند بوده از سوی دیگر تلاشی بود