• 14 0
  • 0

جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد:

خط قرمـزهای ایران در رابطه با غرب

چهارشنبه 20 دی 1396 ساعت 02:00
اکثر کشورهای اروپایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون علاقه‌مند به برقراری روابط و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران بودند، هر چند در طول سه دهه گذشته فراز و نشیب‌های زیادی در روابط طرفین وجود داشته است.

با آغاز مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی ایران، کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا و گروه 1+5 سعی کردند برای نهایی شدن مذاکرات تلاش کنند، اما پس از به سرانجام رسیدن توافق هستهای شاهدیم که با کارشکنی طرف آمریکایی و سنگ اندازی دولت جدید ایالات متحده، بانکها و شرکتهای بزرگ اروپایی که ارتباطات بسیار گستردهتری با آمریکا دارند، به تعهدات بینالمللی کشور خود در قبال ایران شکل عملی نبخشیدهاند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش روابط با دیگر کشورها به غیر از رژیم غاصب صهیونیستی تاکید دارند که زمانی روابط دو طرفه در مناسبات و مراودات بینالمللی شکل میگیرد که طرفین به تعهداتشان به صورت عملی باور داشته باشند.

خط قرمز ایران، ارزشهای کشور و منافع ملی است

شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که سیاست جمهوری اسلامی ایران به گونهای مشخص شده که غرب از آن آگاه است، تاکید کرد:خطوط قرمز کشور در سیاست خارجی معین است و با توجه به جنایتهایی که اسرائیل درمنطقه با حمایت آمریکاییها از گروههای تروریستی انجام میدهد،ایران سیاست خود را بر دفاع از مردم مظلوم منطقه قرار داده است. نماینده سلماس با بیان این که منطقه، نیازمند ارامش است و انتظار میرود غرب حق تعیین سرنوشت کشورهای منطقه را به رسمیت بشناسد، یاد آور شد: غرب به جای آن که برخی کشورهای منطقه را به آشوب بکشد، باید بستری را برای نقش آفرینی مردم و تعیین سرنوشت آنها مهیا کند.

وی با اشاره به این که غرب باید به کشورهای منطقه که دارای دموکراسی هستند احترام بگذارد، تاکید کرد: طبق تمام توافقنامهها وتعهدنامهها از جمله برجام، باید بند به بند تعهدات اجرایی شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطر نشان کرد: خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مراوده با کشورها، ارزشهای کشور، منافع ملی، خواسته مردم و اعتقادات مذهبی است که باید مدنظر طرفین قرارگیرد.

تعامل سازنده با جهان جزو اولویتهای اساسی سیاست خارجی

مسعود گودرزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در خصوص روابط با دیگر کشورها در سند چشمانداز 20 ساله کشور، تعامل سازنده با جهان ذکر شده، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در دیداری که امسال با نمایندگان مجلس داشتند، به تعاملات گسترده با جهان اشاره فرمودند که این نظرات نشان میدهد، ایران اصل تعامل را مبنا قرار داده، اما مقید به قیودی است که بر مبنای اصول عزت، حکمت و مصلحت پایهگذاری شده است.

نماینده ممسنی با بیان این که اگر شرایط مهیا شود، جمهوری اسلامی ایران، بجز رژیم جعلی صهیونیستی با همه کشورهای دنیا تعامل و مراوده خواهد داشت، خاطر نشان کرد: ما حتی باب مذاکره با آمریکا را نبستهایم اما وقتی دیدیم با تغییر دولتها در آمریکا همه تعهدات این کشور زیر پا گذاشته میشود، برای تعاملات خود قیودی قرار داده و تاکید داریم، مذاکرات و تعاملات باید با نتایج عینی و قابل اتکا همراه باشد، نه این که مذاکره تنها برای مذاکره باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که ایران درتمام کشورهای غربی سفارتخانه و مناسبات بینالمللی دارد، یادآور شد: در یک سال گذشته بهار مناسبات ایران و اروپا شکل گرفته و هر چند اروپا در ظاهرهمراهی داشته اما انتظار میرود در عمل به تعهداتش پایبند باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به این که اروپا نباید برای جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف کند و باید طبق تعهداتش در حوزههای اقتصادی ورود کرده و بانکهای این اتحادیه را برای سرمایهگذاری خارجی فعال کند، یادآور شد: ایران در بحث مناسبات با دیگر کشورها، منافع ملی و ارزشهای کشور را تعریف کرده و براین مبنا نمیتواند از اصولی که خطوط قرمز کشور است، عبور کند.

قوانین بالادستی کشور ارتباط با جهان را مشخص کرده است

اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که سیاست ارتباط ایران با غرب به صورت اصولی، منطقی و طبق قوانین بالادستی کشور مشخص شده، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردهاند که ارتباط با تمام کشورهای دنیا باید گسترش یابد و تقویت شود و روابط دو جانبه و چند جانبه - چه در قالب سازمانهای بینالمللی یا روابط دو جانبه - با کشورها جزو اصول منطقی سیاست خارجی کشور است.
نماینده شهرکرد با بیان این که اصول گسترش روابط با غرب همیشه تابع اصول ثانویه میشود، تاکید کرد: این اصول به عنوان خط قرمز کشور در سیاست خارجی باید مد نظر قرارگیرد.

وی افزود: یکی ازخطوط قرمز، رعایت سه اصل اساسی عزت، حکمت و مصلحت است. بنابراین گسترش روابط جمهوری اسلامی با غرب، مبتنی براین سه اصل اساسی بوده که در مراودات ایران با کشورهای منطقه و سیاست بینالملل، تفاسیر خاص پیدا میکند.

نوریان در توضیح صحبتهای خود یاد آور شد: طبق اصل مصلحت ممکن است در مقطعی،با یک کشور روابط خود را کاهش بدهیم و متقابلا در بازه زمانی دیگری طبق مصلحت روابط خود را در ابعاد اقتصادی، فنی، سیاسی و فرهنگی با رعایت سه اصل اساسی به نفع کشور افزایش بدهیم.

نماینده شهر کرد با اشاره به نقض عهد آمریکاییها دراجرای توافق بینالمللی برجام یاد آور شد، هم اکنون سه اصل عزت، حکمت و مصلحت برای ما ایجاب میکند که روابط خود را با اتحادیه اروپا و کشورهای بازیگر اصلی اتحادیه اروپا که بعد از آمریکا در غرب به عنوان بازیگر اصلی محسوب میشوند، گسترش دهیم، اما این گسترش روابط را باید با رعایت اصل احترام متقابل و رعایت خطوط قرمز کشور در مسائل امنیتی و رعایت حقوق عامه مسلمانان انجام دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که در شرایط دوران پسا داعش در جنوب غربی آسیا، دست برتر با جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه است که با پیروزیهای جریان مقاومت درمنطقه به دست آمده، خاطر نشان کرد: این تحولات مورد پذیرش غرب نیست. بنابراین ما باید روابطمان را با غرب به گونهای تنظیم کنیم که به این برتری، توسعه، نفوذ و اقتدار کشور درتحولات منطقه، کوچکترین خدشهای وارد نشود.

برای مراوده با دیگر کشورها مشکلی نداریم

سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران، خواهان مراودات سیاسی و اقتصادی با همه کشورهای دنیا، منهای رژیم صهیونیستی و آمریکاست که خودش با ایران قطع رابطه کرده است، تاکید کرد: ایران برای مراوده با هیچ کشوری مشکلی ندارد، منتها انتظار دارد که کشورهای غربی نیز درچارچوبهای عرف دیپلماتیک، شرایط ارتباط باجمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند.

نماینده ورامین گفت: هیاتهای دیپلماتیک از کشورهای اروپایی به جای این که به دنبال مراودات اقتصادی باشند، بر دیدار با یک زندانی تاکید دارند و حل موضوع پرونده فلان جاسوس را دنبال میکنند. این امر برای جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست و قطعا این نوع مذاکرات نتیجهای نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد، جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که مناسبات و مراودات با دیگر کشورها در چارچوب عرف دیپلماتیک صورت گیرد و طرفین به دنبال اجرای عملی تعهدات خود باشند. وی با اشاره به سفر چندی قبل وزیر امور خارجه بریتانیا به ایران تاکید کرد، ابتداییترین انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که این کشور به تعهداتش در برجام عمل کرده و درمراودات خود، عرف بینالملل را در مناسبات دیپلماتیک رعایت کند.

به اشتراک گذاری
کد خبر : 3137968393033903245
لینک کوتاه :

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
تصویر امنیتی: