• 2 0
  • 0

یک شب در کنار کارتن خواب‌های تهران

یکشنبه 22 تیر 1393 ساعت 15:37
سومین گردهمایی سالیانه «یاوران جمعیت طلوع بی نشان ها» از ساعت 19:30 تا 22:30 روز سه شنبه 24 تیرماه 1393 با حضور یاوران این جمعیت و جمعی از هنرمندان برگزار خواهد شد.