تصویر ناصر چشم آذر

ناصر چشم آذر

ناصر چشم آذر دی ماه 1329 در اردبیل دیده به جهان گشود. او از پنج سالگی به همراه خانواده به تهران می آیند و در سایه تعلیمات پدر، مرحوم اسماعیل چشم آذر از نوازندگان بنام موسیقی آذربایجان شروع به یادگیری موسیقی می نماید. در سال 1357 برای ادامه تحصیلات موسیقی مجددا راهی آمریکا شده و دوره موسیقی فیلم و jazz را به مدت 5 سال فرا می گیرد. وی پیشگام ورود و رواج سازهای الکترونیکی به ایران می باشد و تلفیق درخشان و هنرمندانه این سازها با موسیقی ایرانی او چهره ای متمایز در موسیقی به جای گزارده است . زبان گویای آثار او و تلفیق موسیقی و روح انسان از او آثاری فرا زمینی بجای نهاده که نگرشی متفکرانه از هستی نشان می دهد. وی درنهم اردیبهشت 1363 باعشق به وطن باز می گردد و ادامه فعالیت های خود رادرایران آغازمی نماید. پس از بازگشت چشم آذر به ساخت موسیقی فیلم می پردازد وچندین اثر جاودان خلق می نماید.

آلبوم های ناصر چشم آذر