تصویر عبدالبصیر احمدی

عبدالبصیر احمدی

متولد 1369 تربت جام . از سنین کودکی علاقه ی وافر به موسیقی تربت جام داشتم نزد پدر ( عبدالعزیز احمدی ) آواز را دنبال نمودم به صورت جدی از سال 1384در گروه فردای جام موسیقی را پیگیری کردم از محضر تمام اساتید موسیقی جام به صورت حضوری در آواز بهره جستم وبه نوعی هر کدام از اساتید برایم جذابیت خاص دارد شرکت در چندین جشنواره با گروه فعلی به کسب عناوین مختلف همچون 2دوره پدیده برگزیده ومقام های اول کشوری واستانی را بدست آورده ام

آلبوم های عبدالبصیر احمدی