تصویر عمران طاهری

عمران طاهری

عمران طاهری از خوانندگان نسل جدید خطه جنوب است. او که پس از مرحوم ناصر عبداللهی و رضا صادقی می خواهد صدایی تازه از این منطقه باشد تا به حال چندین ترانه منتشر کرده است و حضوری فعال در رادیو و تلویزیون دارد.

آلبوم های عمران طاهری