تصویر سید علی جابری

سید علی جابری

علی جابری (متولد کرمانشاه) در زمینه تنبور از تعالیم اساتیدی چون گلنظر عزیزی، مرحوم امرالله شاه ابراهیمی و مرحوم درویش امیر حیاتی سود جست و سه تار نوازی نیز نزد اساتید حسین علیزاده و ابراهیم سپهری و سپس زیر نظر نظر استادانی چون محمدرضا لطفی و میخسرو پورناظری ادامه داد

آلبوم های سید علی جابری