• حیات وحش آفریقا

    در این فیلم کوتاه اما بسیار جذاب بیننده شاهد گوشه ای از زیبایی و تنوع حیات وحش آفریقا و به ویژه کنیا خواهد بود.

  • طبیعت و حیات وحش هند

    در این فیلم کوتاه بیننده شاهد گوشه هایی از طبیعت و حیات وحش هند خواهد بود.

  • لشکر مورچه ها و لاشه مارمولک

    در این فیلم که با دور تند نمایش داده می شود لشکر مورچه ها به سراغ لاشه یک مارمولک آمده و فقط استخوان هایی از آن را باقی می گذارند که به اندازه ای تمیز هستند که گویی دهها بار شسته شده اند.