• ببر بنگال و شکاری به وزن یک تن

  ببر بنگال یک بوفالو مردابی را که بیش از یک تن وزن دارد ، غافلگیر کرد. گربه سان بزرگ قبل از اینکه بوفالو بتواند کمترین حرکتی کند گلوی طعمه را در آرواره های قدرتمندش گرفت و تا زمانی که شکار غول پیکر تسلیم مرگ نشد آن را رها نکرد.

 • میمون یک لقمه ببر شد

  ببر بنگال آرام به یک میمون لنگور نزدیک می شود. میمون در حال خوردن دانه هایی است که روی زمین افتاده اند و اصلا متوجه خطر نیست. ببر بنگال قبل از اینکه میمون بتواند حتی تلاشی برای فرار انجام دهد به روی طعمه اش پرید و بلافاصله گردن لنگور را در میان آرواره هایش خرد کرد. البته میمون 4 یا 5 کیلویی برای ببر 300 کیلویی فقط یک لقمه است و بس.

 • موجود دریایی عجیب

  این موجود عجیب دریایی که شبیه یک گیاه است به محض کوچکترین تماس به سرعت زیر شن ها پنهان می شود.

 • گوزن در دام ببر سیبری

  ببر سیبری با وزنی بیش از 300 کیلوگرم پس از مشاهده گوزن بزرگی به آن نزدیک شده و سپس برق آسا به سوی شکارش حمله می کند. گوزن نر بالغ کمترین شانسی در برابر این شکارچی بزرگ ندارد.

 • ترک عادت موجب مرض است

  میمون ها به طور غریزی علاقه زیادی به جستجوی شپش ، کنه و دیگر حشرات انگل در بدن یکدیگر دارند. در واقع، این کار نه تنها ارتباط عاطفی میان میمون ها را تقویت می کند بلکه به نوعی نشاندهنده سلسله مراتب در گروه آنها است. این میمون تنها و اسیر در قفس به جای یکی از همنوعانش موهای یک سگ را برای یافتن شپش و کنه جستجو می کند.

 • نزدیک بود سرش را به باد دهد

  در باغ وحش های تایلند نمایش های خطرناک با تمساح ها برای جلب گردشگران رواج دارد. البته گاهی اوقات نمایش آن گونه که پیش بینی شده به خیر و خوشی خاتمه نمی یابد.

 • فراگیری شنا به شیوه زورکی

  بچه سمور آبی حاضر به فراگیری شنا نیست در حالی که برای بقایش باید شنا را بیاموزد. مادرش چاره ای ندارد مگر استفاده از زور تا بچه اش را به داخل آب ببرد.

 • نبرد دیدنی گوزن با قوچ

  گوزن نر در قلمرو اش مراقب ماده ها است که ناگهان یک گوسفند نر (قوچ) به سویش هجوم می آورد.

 • شکار گوزن با عقاب

  در این فیلم شاهد شکار شدن یک ماده گوزن توسط یک عقاب آموزش دیده خواهیم بود. در کشورهای آسیای میانه برخی از شکارچیان محلی عقاب ها را برای شکار جانوران مختلف آموزش می دهند.