کلمه کلیدی: پهپادی با سرعت ۲۶۲ کیلومتر در ساعت رکورد گینس را شکست