کلمه کلیدی: نواختن گیتار هنگام عمل جراحی مغز

  • نواختن گیتار هنگام عمل جراحی مغز

    یک نوازنده هندی به نام آبیشک پراساد هنگام عمل جراحی مغزش گیتار نواخت. پزشکان از وی خواسته بودند برای جلوگیری از درد ناشی از گرفتگی غیرارادی عضلات انگشت‌هایش اقدام به نواختن کند.