کلمه کلیدی: شکستن رکورد سرعت خودروهای الکتریکی با لوسید ایر +فیلم