کلمه کلیدی: سگ بازیگوش

  • سگ فوتبال دوست

    ورود یک سگ به زمین فوتبال در شهر سانتیاگو دل استرو باعث اختلال در یک مسابقه لیگ آرژانتین شد.

  • رکسیو سگ بازیگوش

    کارتون قدیمی دهه 60 به نام رکسیو یا همان سگ بازیگوش که در خانه خودش در یک مزرعه زندگی میکرد و گاهی مواقع مسئولیت مزرعه را هم بر عهده می گرفت و ...

  • بازی سگ ماده و توله هایش

    این سگ ماده با 9 توله اش در میان برف بازی می کند. 9 توله سگ مادشان را دوره کرده و حیوان بینوا نمی داند به کدام توله رسیدگی کند.