کلمه کلیدی: حجاب ورزشکاران

  • فیلم

    بازتاب اقدام داور کره‌ای

    حرکت زیبای داور کره‌ای بازی کبدی بانوان ایران و هند که در آن با دراوردن کت خود و قرار دادن آن بر روی سر ورزشکار ایرانی که بدلیل رقابت با ورزشکاران هند حجابش برداشته شده بود، بازتاب‌های مثبتی را در فضای مجازی به همراه داشت.