کلمه کلیدی: تعادل بازیکن

  • سگ فوتبال دوست

    ورود یک سگ به زمین فوتبال در شهر سانتیاگو دل استرو باعث اختلال در یک مسابقه لیگ آرژانتین شد.