کلمه کلیدی: امیر علی نبویان

  • برنامه نه ، سیم خاردار / قسمت 3

    در این برنامه امیر علی نبویان در مورد هنر و هنرمند صحبت می کند... قسمت سوم آیتم " هوار ! هوار " که ماجراهای سه تروریست تکفیری را به تصویر می کشد نیز پخش می شود... یکی دیگر از آیتم ها انیمیشن واکنش شهروندان نسبت به فوت یک بازیگر نه چندان معروف است...

  • برنامه نه ، سیم خاردار 2

    در این برنامه امیر علی نبویان در مورد ترس صحبت می کند... قسمت دوم آیتم " هوار ! هوار " که ماجراهای سه تروریست تکفیری را به تصویر می کشد نیز پخش می شود... یکی دیگر از آیتم ها انیمیشن واکنش شهروندان نسبت به چالش سطل آب یخ است...