جام جم عکس - سایه روشن زندگی در کپر

سایه روشن زندگی در کپر

عکاس: محسن رضایی

زمان انتشار: