3621347508945652737

چهارشنبه 17 بهمن 1397

عکاس: کمال اشرفیان

مراسم شبیه خوانی در محرم 1440

تصاویری از مراسم شبیه خوانی در محرم 1440 در استان اصفهان را مشاهده کنید.