3526552779333688675

چهارشنبه 30 آبان 1397

عکاس: محسن قربانپور

عزاداری روز تاسوعا در روستای درونکلای غربی

مراسم عزاداری روز تاسوعا در روستای درونکلای غربی از توابع شهرستان بابل استان مازندران را مشاهده کنید.